ul. Obywatelska 30, 44-280 Rydułtowy
 Pon - Pt 8.00-15.00

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach

 • Tytuł - obraz 1
 • Tytuł - obraz 2
 • Tytuł - obraz 3
 • Tytuł - obraz 4
 • Tytuł - obraz 5
 • Tytuł - obraz 6

Egzaminy zawodowe 2023/24

Informacja dla uczniów/absolwentów dotycząca terminu, czasu trwania oraz materiałów i przyborów pomocniczych,
z których mogą korzystać zdający w części pisemnej i praktycznej w czasie egzaminu zawodowego

w sesji zima 2024 r.

UWAGA:

Zdający powinni stawić się przed salą egzaminacyjną 30 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu oraz posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem.

Zdający mogą sprawdzić datę i godzinę egzaminu, do którego zostali przypisani, na swoim koncie w systemie OKE   https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl/

Termin egzaminu

Kwalifikacja / zawód

Godzina rozpoczęcia egzaminu/sala

Czas trwania egzaminu

Materiały i przybory pomocnicze, które powinien posiadać zdający

CZĘŚĆ PISEMNA

Część pisemna/

10.01.2024r.

AUD.02 Rejestracja, obróbka
i publikacja obrazu / technik fotografii i multimediów

 

AUD.05 Realizacja projektów graficznych i multimedialnych / technik fotografii i multimediów

 

SPL.01 Obsługa magazynów / technik logistyk

9.00

sala nr 33

60 minut

długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), zdający może mieć kalkulator prosty*

Część pisemna/

10.01.2024r.

SPL.04 Organizacja transportu / technik logistyk

 

HTG.12 Organizacja żywienia
i usług gastronomicznych / technik żywienia i usług gastronomicznych

 

AUD.05 Realizacja projektów graficznych i multimedialnych / technik fotografii i multimediów

11.30

sala nr 33

60 minut

długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), zdający może mieć kalkulator prosty*

Część pisemna/

10.01.2024r.

SPL.04 Organizacja transportu / technik logistyk

14.00

sala nr 33

60 minut

długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), zdający może mieć kalkulator prosty*

Część pisemna/

11.01.2024r.

MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi / ślusarz

 

HAN.01 Sprzedaż towarów / sprzedawca

 

MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
/ mechanik pojazdów samochodowych

9.00

sala nr 33

60 minut

długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), zdający może mieć kalkulator prosty*

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Część praktyczna/ 09.01.2024r

AUD.02 Rejestracja, obróbka
i publikacja obrazu / technik fotografii i multimediów

8.00

sala nr 33

180 minut

długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)

Część praktyczna/ 09.01.2024r

HTG.12 Organizacja żywienia
i usług gastronomicznych / technik żywienia i usług gastronomicznych

9.00

sala 22

150 minut

długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)oraz własne przybory: kalkulator prosty*, ołówek, gumkę, linijkę, temperówkę

Część praktyczna/ 09.01.2024r

SPL.01 Obsługa magazynów / technik logistyk

9.00

sala 21

120 minut

długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)oraz własne przybory: kalkulator prosty*, ołówek, gumkę, linijkę, temperówkę

Część praktyczna/ 09.01.2024r

SPL.04 Organizacja transportu / technik logistyk

13.00

sala 8

120 minut

długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)oraz własne przybory: kalkulator prosty*, ołówek, gumkę, linijkę, temperówkę

Część praktyczna/ 09.01.2024r

HAN.01 Sprzedaż towarów / sprzedawca

17.00

sala 26

150 minut

długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)

Część praktyczna/ 17.01.2024r

AUD.05 Realizacja projektów graficznych i multimedialnych / technik fotografii i multimediów

8.00

sala nr 33

180 minut

długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)

Część praktyczna/ 17.01.2024r

AUD.05 Realizacja projektów graficznych i multimedialnych / technik fotografii i multimediów

12.30

sala nr 33

180 minut

długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

Termin składania deklaracji na sesję czerwiec-lipiec 2024 to: 7 lutego 2024r.

Terminy dodatkowe

- część pisemna – 29 stycznia 2024 oraz 27 czerwca 2024

- część praktyczna – 30 stycznia 2024 oraz 28 czerwca 2024

 

Obowiązek przystąpienia do egzaminu zawodowego

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2021 r.poz. 4, 1237) i rozporządzeniem z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków  i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1707) uczeń, który realizuje podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2019 roku ma obowiązek przystąpić do egzaminu zawodowego.

Nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego/świadectwa ukończenia szkoły. 

Małgorzata Warzecha-Staniczek
kierownik szkolenia praktycznego

 

 

Kształcenie zawodowe

    387074319 830609432191330 5012043021732676744 n     Wanessa Wieczorek
stypendystka Prezesa Rady Ministrów

 Konkurs fotograficzny - Jesienne Wariacje

Światowy Dzień Żywności

 • Beata Pirogowicz
  Beata Pirogowicz

  Dyrektor szkoły

 • Gabriela Mazurek - Piejak
  Gabriela Mazurek - Piejak

  Wicedyrektor

 • Małgorzata Warzecha - Staniczek
  Małgorzata Warzecha - Staniczek

  Kierownik szkolenia praktycznego

37
nauczycieli
441
uczniów
17
oddziałów
5
pracowni zawodowych

Samorząd szkolny

  402104717 852883593297247 4537809069971496834 n   

Przewodnicząca:
Wanessa Wieczorek

Zastępca:
Jakub Rymer

Członkowie:
Kamila Pietroniec
Tomasz Mika

Stowarzyszenie Obywatelska 30

      Jesteśmy grupą przyjaciół szkoły.
Stowarzyszenie zrzesza uczniów, ich rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Piszemy projekty.
Organizujemy festiwale fotograficzne i gastronomiczne.
Promujemy kierunki kształcenia prowadzone w naszej szkole.
Nasze działania finansowane są z budżetu Miasta Rydułtowy
oraz Powiatu Wodzisławskiego.
logo rydy Herb powiatu wodzisławskiego

logo obywatelska30

V Międzynarodowy Festiwal Fotografii - Rydułtowy 2023 „To bee, or not to bee”

 • To bee or not to bee - 1
  I MIEJSCE – Jacek Orzeł / Bochnia /Zdjęcie 5 z cyklu Mechabee
 • To bee or not to bee - 2
  II MIEJSCE – Jacek Cisło / Brzeźce / Lot nad plastrem miodu
 • To bee or not to bee - 3
  III MIEJSCE – Agnieszka Wrześniak / Siepraw / Bezmatek
 • To bee or not to bee - 4
  I WYRÓŻNIENIE – Szymon Garbacz / Rachowice / Bee my Heksagon
 • To bee or not to bee - 5
  II WYRÓŻNIENIE – Klaudia Czarniewska / Jejkowice / Życie pszczół 1
 • To bee or not to bee - 6
  III WYRÓŻNIENIE – Martyna Cieślik / Kornowac / Odlot
 • To bee or not to bee - 7
  III WYRÓŻNIENIE – Łukasz Barański / Kielce / Rodzina
 • To bee or not to bee - 8
   Robert Głowacki / Szczytno / Zapylanie
 • To bee or not to bee - 9
  Katarzyna Połczyńska – Szuszkiewicz / Gliwice / Nowonarodzeni
 • To bee or not to bee - 10
  Katarzyna Połczyńska – Szuszkiewicz / Gliwice / Przejście
 • To bee or not to bee - 11
  Szymon Bialic / Karpniki / Odkrywając świat pszczół 2
 • To bee or not to bee - 12
  Szymon Bialic / Karpniki / Odkrywając świat pszczół 3
 • To bee or not to bee - 13
  Zbigniew Piotrowski / Gdynia / W pasiece pewnej pięknej pszczelarki 5
 • To bee or not to bee - 14
  Michał Kubicki / Łódź / Na mniszku
 • To bee or not to bee - 15
  Piotr Pawlak / Wolbromek / Przygotowanie
 • To bee or not to bee - 16
  Piotr Dras / Płock / Cień1
 • To bee or not to bee - 17
  Paweł Kucia / Małoszyce / Witaj w ulu
 • To bee or not to bee - 18
  Patrycja Kowala / Bolewice / Wiosenne upojenie
 • To bee or not to bee - 19
  Angelika Kubicka / Stargard / Pszczoła w wielkim mieście
 • To bee or not to bee - 20
  Karolina Hanuszewicz / Włynkówko / Karich 3
 • To bee or not to bee - 21
  Jakub Jakubiak / Komarów / Powrót do domu
 • To bee or not to bee - 22
  Emanuel Gałązka / Londyn, Anglia / W blasku słońca
 • To bee or not to bee - 23
  Emanuel Gałązka / Londyn, Anglia / Wielkie Gały
 • To bee or not to bee - 24
  Kamila Kowalska / Rydułtowy / Odpoczynek przy ulu
 • To bee or not to bee - 25
  Kamila Kowalska / Rydułtowy / Rodzina
 • To bee or not to bee - 26
  Wojciech Wróblewski / Bolesławiec / Proszony gość
 • To bee or not to bee - 27
  Michał Olszewski / Giże / Odpoczynek 2
 • To bee or not to bee - 28
  Patrycja Szczechla / Skoczów / Makro piękno
 • To bee or not to bee - 29
  Kamila Godula / Libiąż / Odpoczynek po długim locie
 • To bee or not to bee - 30
  Beata Arcipowska / Gdańsk / Lot po nektar
 • To bee or not to bee - 31
  Krzysztof Grzybowski / Chrzanów / Nurkująca w słoneczniku
 • To bee or not to bee - 32
  Michał Szperling / Trąbki / Pszczelarz 1
 • To bee or not to bee - 33
  Michał Szperling / Trąbki / Pszczelarz 2
 • To bee or not to bee - 34
  Żaklina Błatoń / Wodzisław Śląski / Witalność
 • To bee or not to bee - 35
  Tymon Szymański / Nowe Kramsko / Beezee...
 • To bee or not to bee - 36
  Kamil Kamiński / Gogołowice / W locie
 • To bee or not to bee - 37
  Klaudia Czarniewska / Jejkowice /Życie pszczół 2
 • To bee or not to bee - 38
  Martyna Cieślik / Kornowac / Twarzą w twarz