ul. Obywatelska 30, 44-280 Rydułtowy
 Pon - Pt 8.00-15.00

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach

Termomodernizacja

budynków użyteczności publicznej połączona z wymianą źródeł ciepła oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu wodzisławskiego: Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni. 

   Projekt p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej połączona z wymianą źródeł ciepła oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu wodzisławskiego: Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni” uchwałą nr 1832/60/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego, wybrany został do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałania: 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs, nr naboru RPSL.04.03.04-IZ.01-24-224/17.

Beneficjent: Powiat Wodzisławski

Realizator:

 • Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni.
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach.

Okres realizacji projektu: 2017-12-28 – 2020-11-30.

Opis projektu:

Projekt przewiduje termomodernizację budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni (budynek użyteczności publicznej) wraz z wymianą źródła ciepła, wymianą instalacji centralnego ogrzewania, modernizacją istniejącego oświetlenia terenu placu PZD, montażem paneli fotowoltaicznych oraz termomodernizację Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach (budynek użyteczności publicznej) wraz z wymianą źródła ciepła, wymianą instalacji centralnego ogrzewania, przebudową wentylacji. W obu lokalizacjach zaplanowano również prace remontowe.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym regionu poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach.

Cele pośrednie:

 • Zmniejszenie obciążenia środowiska przyrodniczego – zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i innych substancji szkodliwych dla środowiska, generowanych podczas wytwarzania energii dla obiektów użyteczności publicznej,
 • Poprawa aspektów zdrowotnych: zmniejszenie emisji szkodliwych substancji spowoduje zahamowanie zachorowalności wśród mieszkańców,
 • Wypełnienie dyrektyw Unii Europejskiej – zapewnienie wymaganej oszczędności energii, komfortu i bezpieczeństwa,
 • Osiągnięcie korzyści ekonomicznych – niższe koszty eksploatacji i utrzymania obiektów.

Całkowita wartość projektu: 4 006 166,54 zł

Dofinansowanie: 2 823 960,17 zł

Wkład własny Beneficjenta: 1 182 206,37 zł

Kształcenie zawodowe

    387074319 830609432191330 5012043021732676744 n     Wanessa Wieczorek
stypendystka Prezesa Rady Ministrów

 Konkurs fotograficzny - Jesienne Wariacje

Stowarzyszenie Obywatelska 30

      Jesteśmy grupą przyjaciół szkoły.
Stowarzyszenie zrzesza uczniów, ich rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Piszemy projekty.
Organizujemy festiwale fotograficzne i gastronomiczne.
Promujemy kierunki kształcenia prowadzone w naszej szkole.
Nasze działania finansowane są z budżetu Miasta Rydułtowy
oraz Powiatu Wodzisławskiego.
logo rydy Herb powiatu wodzisławskiego

logo obywatelska30

V Międzynarodowy Festiwal Fotografii - Rydułtowy 2023 „To bee, or not to bee”

 • To bee or not to bee - 1
  I MIEJSCE – Jacek Orzeł / Bochnia /Zdjęcie 5 z cyklu Mechabee
 • To bee or not to bee - 2
  II MIEJSCE – Jacek Cisło / Brzeźce / Lot nad plastrem miodu
 • To bee or not to bee - 3
  III MIEJSCE – Agnieszka Wrześniak / Siepraw / Bezmatek
 • To bee or not to bee - 4
  I WYRÓŻNIENIE – Szymon Garbacz / Rachowice / Bee my Heksagon
 • To bee or not to bee - 5
  II WYRÓŻNIENIE – Klaudia Czarniewska / Jejkowice / Życie pszczół 1
 • To bee or not to bee - 6
  III WYRÓŻNIENIE – Martyna Cieślik / Kornowac / Odlot
 • To bee or not to bee - 7
  III WYRÓŻNIENIE – Łukasz Barański / Kielce / Rodzina
 • To bee or not to bee - 8
   Robert Głowacki / Szczytno / Zapylanie
 • To bee or not to bee - 9
  Katarzyna Połczyńska – Szuszkiewicz / Gliwice / Nowonarodzeni
 • To bee or not to bee - 10
  Katarzyna Połczyńska – Szuszkiewicz / Gliwice / Przejście
 • To bee or not to bee - 11
  Szymon Bialic / Karpniki / Odkrywając świat pszczół 2
 • To bee or not to bee - 12
  Szymon Bialic / Karpniki / Odkrywając świat pszczół 3
 • To bee or not to bee - 13
  Zbigniew Piotrowski / Gdynia / W pasiece pewnej pięknej pszczelarki 5
 • To bee or not to bee - 14
  Michał Kubicki / Łódź / Na mniszku
 • To bee or not to bee - 15
  Piotr Pawlak / Wolbromek / Przygotowanie
 • To bee or not to bee - 16
  Piotr Dras / Płock / Cień1
 • To bee or not to bee - 17
  Paweł Kucia / Małoszyce / Witaj w ulu
 • To bee or not to bee - 18
  Patrycja Kowala / Bolewice / Wiosenne upojenie
 • To bee or not to bee - 19
  Angelika Kubicka / Stargard / Pszczoła w wielkim mieście
 • To bee or not to bee - 20
  Karolina Hanuszewicz / Włynkówko / Karich 3
 • To bee or not to bee - 21
  Jakub Jakubiak / Komarów / Powrót do domu
 • To bee or not to bee - 22
  Emanuel Gałązka / Londyn, Anglia / W blasku słońca
 • To bee or not to bee - 23
  Emanuel Gałązka / Londyn, Anglia / Wielkie Gały
 • To bee or not to bee - 24
  Kamila Kowalska / Rydułtowy / Odpoczynek przy ulu
 • To bee or not to bee - 25
  Kamila Kowalska / Rydułtowy / Rodzina
 • To bee or not to bee - 26
  Wojciech Wróblewski / Bolesławiec / Proszony gość
 • To bee or not to bee - 27
  Michał Olszewski / Giże / Odpoczynek 2
 • To bee or not to bee - 28
  Patrycja Szczechla / Skoczów / Makro piękno
 • To bee or not to bee - 29
  Kamila Godula / Libiąż / Odpoczynek po długim locie
 • To bee or not to bee - 30
  Beata Arcipowska / Gdańsk / Lot po nektar
 • To bee or not to bee - 31
  Krzysztof Grzybowski / Chrzanów / Nurkująca w słoneczniku
 • To bee or not to bee - 32
  Michał Szperling / Trąbki / Pszczelarz 1
 • To bee or not to bee - 33
  Michał Szperling / Trąbki / Pszczelarz 2
 • To bee or not to bee - 34
  Żaklina Błatoń / Wodzisław Śląski / Witalność
 • To bee or not to bee - 35
  Tymon Szymański / Nowe Kramsko / Beezee...
 • To bee or not to bee - 36
  Kamil Kamiński / Gogołowice / W locie
 • To bee or not to bee - 37
  Klaudia Czarniewska / Jejkowice /Życie pszczół 2
 • To bee or not to bee - 38
  Martyna Cieślik / Kornowac / Twarzą w twarz